Εξετάσεις

Οι εξετάσεις στην Ελλάδα πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο.

Τα επίπεδα EJLog και ESLog αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις, που αποτελούνται από 20 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και 4 σύντομες ανοικτές ερωτήσεις ανά θεματική ενότητα και μια συνέντευξη ή γραπτό case study ανά επίπεδο πιστοποίησης.

Το επίπεδο EMLog αξιολογείται με ετοιμασία και παρουσίαση ενός Supply Chain Project.

Οι εξετάσεις για το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης EJLog, διεξάγονται είτε στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική γλώσσα, ενώ για τα ESLog και EMLog διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι για τα δυο πρώτα επίπεδα EJLog και ESLog μπορούν να κατοχυρώσουν τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες και να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση το πολύ σε 6 διαδοχικές εξεταστικές περιόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email ilme-ecl@ilme.gr