Οι εξετάσεις στην Ελλάδα πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο.

Τα επίπεδα EJLog και ESLog αξιολογούνται με γραπτές εξετάσειςπου αποτελούνται από 20 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και 4 σύντομες ερωτήσεις ανά module και μια συνέντευξη ή case study ανά επίπεδο πιστοποίησης.

Το επίπεδο EMLog αξιολογείται με παρουσίαση Supply Chain project.

Οι εξετάσεις για το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης EJLog, διεξάγονται είτε στην ελληνική γλώσσα, είτε στην αγγλική, ενώ για τα επίπεδα ESLog και EMLog διεξάγονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Η πιστοποίηση στα δυο πρώτα επίπεδα EJLog και ESLog μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 διαδοχικές εξεταστικές περιόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email ilme-ecl@ilme.gr