Πιστοποίηση ELA: δύο νέοι κύκλοι εξετάσεων το 2018

Πιστοποίηση ELA: δύο νέοι κύκλοι εξετάσεων το 2018

Το ILME, φορέας πιστοποίησης ELA στην Ελλάδα, διοργανώνει το 2018 δυο νέους κύκλους εξετάσεων για την Επαγγελματική Πιστοποίηση ELA, στα επίπεδα EJLog και ESLog, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Ο πρώτος κύκλος εξετάσεων θα υλοποιηθεί τις 27 και 28 Ιανουαρίου 2018, ενώ ο δεύτερος κύκλος εξετάσεων θα υλοποιηθεί στις 23 και 24 Ιουνίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν την ιστοσελίδα του ILME σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση ELA, και τους δυο φορείς εκπαίδευσης που εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούν να απευθυνθούν στο ilme-ecl@ilme.gr και στο τηλ. 210 6747361 [κα Βασιλική Λαιζηνού].