ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Αθήνα 04 Μαΐου 2018

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδας» (ILME) καλεί τα Μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην έδρα του Ινστιτούτου, Λεωφ. Δημοκρατίας 4-6, 154 51 Ν. Ψυχικό, Faros Business Center, την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στις 18.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 την ίδια ώρα (18.00) και στον ίδιο τόπο (έδρα) και θα πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1)               Εκλογή προεδρείου ΓΣ
2)               Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ 2017
3)               Έκθεση ελεγκτών για το 2017 & Γενικός ισολογισμός 2017
4)               Απαλλαγή απερχόμενου ΔΣ από κάθε ευθύνη
5)               Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2018
6)               Δράσεις Ινστιτούτου για το 2018

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη (ετήσια συνδρομή φοιτητών 20€, φυσικών προσώπων 40€, νομικών προσώπων 200€). Όσοι δεν καταθέσουν τη συνδρομή τους στον τραπεζικό λογαριασμό του ILME στην Eurobank (Αριθμός Λογαριασμού 0026.0392.26.0200352755 – IBAN: GR 1002603920000260200352755) μπορούν να την καταβάλουν με μετρητά στην είσοδο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρουσία όλων είναι πολύτιμη προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να στείλετε γραπτή εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο) στο info@ilme.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή σας επικοινωνήστε με τoν κ. Φίλιππο Σαλίμπα, Ταμία του ILME στο treasurer@ilme.gr, με την κα Λίνα Πάλλη, Γενική Γραμματέα στο info@ilme.gr ή με τη γραμματεία του Faros Business Center στο 210-6747 361.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπύρος Ολύμπιος

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2018
Εξουσιοδότηση ΓΣ 2018