Πρόγραμμα: B’ Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2018

B’ Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2018

To ILME ανακοινώνει ότι ο δεύτερος κύκλος εξετάσεων του 2018 για την επαγγελματική Πιστοποίηση ELA, θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για τους υποψηφίους, ακολουθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη καθώς και οι αντίστοιχες οδηγίες:

Αθήνα:

2018-06-athens-ejlog-exam-schedule

2018-06-athens-eslog-exam-schedule

2018-06-candidates-instructions-athens1

Θεσσαλονίκη:

2018-06-thessaloniki-exam-schedule

2018-06-candidates-instructions-thessaloniki