Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ILME

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚTΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ

Ν. Ψυχικό, 04 Μαρτίου 2019

 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 του καταστατικού, και της απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από 19/2/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδας» (ILME) καλεί τα Μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην έδρα του Ινστιτούτου, Λεωφ. Δημοκρατίας 4-6, 154 51 Ν. Ψυχικό, Faros Business Center, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στις 18.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 την ίδια ώρα (18.00) και στον ίδιο τόπο (έδρα) και θα πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά 7 μήνες (έως 25/9/2019) λόγω διεξαγωγής του διεθνούς συνεδρίου Eurolog 2019

 

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη (ετήσια συνδρομή φοιτητών 20€, φυσικών προσώπων 40€, νομικών προσώπων 200€).

Όσοι δεν καταθέσουν τη συνδρομή τους στον τραπεζικό λογαριασμό του ILME στην Eurobank (Αριθμός Λογαριασμού 0026.0392.26.0200352755 – IBAN: GR 1002603920000260200352755) μπορούν να την καταβάλουν με μετρητά στην είσοδο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρουσία όλων είναι πολύτιμη προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να στείλετε γραπτή εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο) στο info@ilme.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή σας επικοινωνήστε με τoν κ. Φίλιππο Σαλίμπα, Ταμία του ILME στο treasurer@ilme.gr, με την κα Λίνα Πάλλη, Γενική Γραμματέα στο info@ilme.gr ή με τη γραμματεία του Faros Business Center στο 210-6747 361.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπύρος Ολύμπιος

ILME_ Πρόσκληση_Έκτακτη ΓΣ 2019

ILME_Εξουσιοδότηση Έκτακτη ΓΣ 2019