Πρώτος Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2019

To ILME ανακοινώνει ότι ο πρώτος κύκλος εξετάσεων 2019 για την Πιστοποίηση ELA θα πραγματοποιηθεί στις 26/27 Ιανουαρίου και 9/10 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για αιτήσεις συμμετοχής στον α’ κύκλο Πιστοποίησης ELA 2019, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και στείλουν ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιανουαρίου, το παρακάτω έντυπο:

HILME – Application form ELA Cert – 2019.01

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων