Τα οφέλη για τον επαγγελματία Logistician

  • Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας με διεθνή αναγνώριση
  • Κοινή γλώσσα επικοινωνίας με την παγκόσμια αγορά Logistics / Supply Chain
  • Ενίσχυση βιογραφικού και επαγγελματικών προοπτικών

Ένα Πρότυπο ικανοτήτων: Η Πιστοποίηση κατά ELA αναγνωρίζει τις ικανότητες και επικυρώνει την εμπειρία των logisticians σε τρία επίπεδα.

Τα τρία επίπεδα πιστοποίησης είναι:

  • EJLog: Supervisory / Operational Management – Πιστοποίηση σε επίπεδο εποπτικό / λειτουργικό.  Απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων Logistics / Supply Chain  ή άλλων σχετικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, επικεφαλής λειτουργιών, managers πρώτης γραμμής.
  • ESLog: Senior Management – Πιστοποίηση σε επίπεδο Διοίκησης.  Απευθύνεται σε μεσαία στελέχη, συμβούλους, επικεφαλείς τμημάτων σχεδιασμού, συντονισμού και ελέγχου Logistics, ή διαφόρων τομέων Supply Chain  ή άλλων σχετικών τμημάτων.
  • EMLog: Strategic Management – Πιστοποίηση σε επίπεδο στρατηγικής διοίκησης. Απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη, CEOs, General Managers, Supply Chain Directors με σημαντική εμπειρία στους τομείς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τέλος προσφέρεται ανεξάρτητη και ουδέτερη αξιολόγηση τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να προσδιοριστούν τα δυνατά σημεία αλλά και τα κενά που υπάρχουν για μελλοντική ανάπτυξη.