2ος Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2018

2ος Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2018

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

To ILME ανακοινώνει ότι ο δεύτερος κύκλος εξετάσεων για την Πιστοποίηση ELA του 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για αιτήσεις συμμετοχής στον β’ κύκλο Πιστοποίησης ELA 2018, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και στείλουν ηλεκτρονικά έως τις 10 Ιουνίου, το παρακάτω έντυπο:

hilme-application-form-ela-cert-2018-05

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα ακολουθήσει ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων.