Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ILME

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚTΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ

Ν. Ψυχικό, 04 Μαρτίου 2019

 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 του καταστατικού, και της απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από 19/2/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδας» (ILME) καλεί τα Μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην έδρα του Ινστιτούτου, Λεωφ. Δημοκρατίας 4-6, 154 51 Ν. Ψυχικό, Faros Business Center, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στις 18.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 την ίδια ώρα (18.00) και στον ίδιο τόπο (έδρα) και θα πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά 7 μήνες (έως 25/9/2019) λόγω διεξαγωγής του διεθνούς συνεδρίου Eurolog 2019

 

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη (ετήσια συνδρομή φοιτητών 20€, φυσικών προσώπων 40€, νομικών προσώπων 200€).

Όσοι δεν καταθέσουν τη συνδρομή τους στον τραπεζικό λογαριασμό του ILME στην Eurobank (Αριθμός Λογαριασμού 0026.0392.26.0200352755 – IBAN: GR 1002603920000260200352755) μπορούν να την καταβάλουν με μετρητά στην είσοδο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρουσία όλων είναι πολύτιμη προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να στείλετε γραπτή εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο) στο info@ilme.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή σας επικοινωνήστε με τoν κ. Φίλιππο Σαλίμπα, Ταμία του ILME στο treasurer@ilme.gr, με την κα Λίνα Πάλλη, Γενική Γραμματέα στο info@ilme.gr ή με τη γραμματεία του Faros Business Center στο 210-6747 361.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπύρος Ολύμπιος

ILME_ Πρόσκληση_Έκτακτη ΓΣ 2019

ILME_Εξουσιοδότηση Έκτακτη ΓΣ 2019

 

Πρώτος Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2019

To ILME ανακοινώνει ότι ο πρώτος κύκλος εξετάσεων 2019 για την Πιστοποίηση ELA θα πραγματοποιηθεί στις 26/27 Ιανουαρίου και 9/10 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για αιτήσεις συμμετοχής στον α’ κύκλο Πιστοποίησης ELA 2019, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και στείλουν ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιανουαρίου, το παρακάτω έντυπο:

HILME – Application form ELA Cert – 2019.01

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων