Δελτίο Τύπου – Συνάντηση ILME – ΣΥΝΔΔΕ&L

Μέσα σε ένα πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας μεταξύ μελών του Δ.Σ. του ΣΥΝΔΔΕ&L και μελών του Δ.Σ. του ILME. Στη συνάντηση, η οποία έγινε στα γραφεία του ΣΥΝΔΔΕ&L, παρευρέθηκαν από την πλευρά του ΣΥΝΔΔΕ&L οι κ.κ. Εμμανουήλ Βιτσαράς, Πρόεδρος Δ.Σ., Νικόλαος Αργυρίδης, Γενικός Γραμματέας, Γεώργιος Γαβριηλίδης, Α’ Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Στάμνος, Β’ Αντιπρόεδρος, Μαρία Καζαγκά, Ταμίας και Άντζελα Κωβαίου, Διευθύντρια, ενώ από την πλευρά του ILME οι κ.κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ., Κατερίνα Θεοφανίδου, Γενική Γραμματέας και Νίκος Γκότζιας, Μέλος Δ.Σ.

Τα μέλη των δύο Δ.Σ. συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες και την ανάγκη συνεργασίας στην προοπτική ανάπτυξης των εμπορευματικών μεταφορών και των Ελληνικών Logistics καθώς και των Ελλήνων Logisticians.

Θέματα που συζητήθηκαν:

  1. Συνεργασία σε θέματα για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των στελεχών των εταιριών του κλάδου. Προώθηση της πιστοποίησης κατά ELA, αλλά και δημιουργία ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων, σε θέματα καθημερινής πρακτικής των εμπορευματικών μεταφορών (ΣΥΝΔΔΕ&L) αλλά και επιστημονικής επιμόρφωσης και πιστοποίησης (ILME).
  2. Ανάπτυξη συνεργειών για την από κοινού συνεργασία όλων των φορέων που σχετίζονται με την προώθηση των Logistics. Δημιουργία κοινής ατζέντας για θέματα ανάπτυξης των εμπορευματικών μεταφορών και των υπηρεσιών logistics, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διεργασιών στον ιδιωτικό τομέα.
  3. Συμμετοχή των μελών του ILME και του ΣΥΝΔΔΕ&L σε κοινές δράσεις και επιτροπές (ομάδες εργασίας) με συγκεκριμένους ρόλους και στόχους. Πχ:
  • Την αποστολή προτάσεων προς την Πολιτική Ηγεσία για την επίλυση πρακτικών-θεσμικών προβλημάτων, την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του θεσμικού και ρυθμιστικού-επιχειρηματικού πλαισίου λειτουργίας
  • Τη συνδιοργάνωση / συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες εντός και εκτός Ελλάδος
  • Τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με τους επαγγελματίες του χώρου και των δύο μερών για την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και την προώθηση της έρευνας σε κάθε επίπεδο εισαγωγής και χρήσης των νέων τεχνολογιών
  1. Πρόσκληση συμμετοχής του ΔΣ του ΣΥΝΔΔΕ&L στο συνέδριο της ITS Hellas στις 17-18 Δεκεμβρίου 2019, που τελεί υπό την αιγίδα του ILME.
  2. Συμμετοχή του ΣΥΝΔΔΕ&L στις ομάδες εργασίας του ILME, με στόχο την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν τα logistics και το μέλλον τους στην Ελληνική αγορά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε η δημιουργία της ομάδας «Εξαγωγές και Logistics»