Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση ELA που θα πραγματοποιηθούν στις 8/2/2020.

ELA Certification – Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics

Η Πιστοποίηση ELA είναι ένα διεθνές σύστημα επαγγελματικής πιστοποίησης logistics management.  Αναγνωρισμένο από οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες διεθνώς, η Πιστοποίηση ELA, ως ένα σύστημα πιστοποίησης προσόντων, επικυρώνει την ικανότητά σας να εκτελείτε τον ρόλο του logistics / supply chain manager, καθοδηγώντας και διευθύνοντας όλες τις επιμέρους λειτουργίες και ομάδες της εφοδιαστικής.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης Logistics που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics [ELA], είναι βασισμένο στα πρότυπα ικανοτήτων ELAQF, και στοχεύει στη διαμόρφωση διακρατικά εναρμονισμένων προσόντων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η πιστοποίηση ELA στοχεύει αποκλειστικά στην αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας των υποψηφίων.

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ικανοτήτων στα Logistics έχουν αναπτυχθεί και συμφωνηθεί με τη βιομηχανία και αντανακλούν τις προσδοκίες απόδοσης των logisticians στο χώρο εργασίας.  Τα πρότυπα είναι βασισμένα στο αποτέλεσμα και αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης.  Η αξιολόγηση είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μέθοδο επιλέξουν οι υποψήφιοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προτύπων.

Το ILME, ως ενεργό μέλος και εκπρόσωπος στην Ελλάδα του ELA, αποτελεί το Ελληνικό Κέντρο Πιστοποίησης, το οποίο αξιολογεί ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα καθορισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ικανοτήτων.

HILME as NCC for ELA Certification

Περισσότερες πληροφορίες για τον ELA και την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics μπορείτε να βρείτε εδώ.