Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στην Πιστοποίηση:

 

 • Γιατί πιστοποίηση στα Logistics ;

Η Ελλάδα αποκτά συνεχώς ισχυρότερη θέση στο Global Supply Chain, λόγω της γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής της θέσης, αλλά και του υψηλού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού της.

Τα Logistics, ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, αποτελούν μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων / υπηρεσιών, προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η πιστοποίηση ELA στα Logistics, που παρέχει το HILME, προάγει την Εφοδιαστική Αλυσίδα προσφέροντας σε στελέχη και οργανισμούς μια παγκόσμια αναγνωρισμένη επαγγελματική ταυτότητα.

 

 • Τι πιστοποίηση παρέχεται και ποια η σημασία της ;

Οι δεξιότητες και ικανότητες που πιστοποιούνται αφορούν στην κατανόηση και εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών και προτύπων [standards] σε όλους τους επιμέρους τομείς του Supply Chain, όπως το management λειτουργιών, η διαχείριση αποθεμάτων, η διαχείριση αγορών / προμηθειών, μεταφορών / διανομών, αποθήκευσης, 3PL, το customer service, η διαχείριση παραγγελιών, marketing και sustainable logistics.

Η επαγγελματική πιστοποίηση κατά ELA είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και οδηγεί σε απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω κατοχύρωσης επαγγελματικής ταυτότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρέχονται τρία [3] επίπεδα πιστοποίησης :

 1. EJLog: Supervisory / Operational Management. Απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων Logistics / Supply Chain  ή άλλων σχετικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 2. ESLog: Senior Management. Απευθύνεται σε μεσαία στελέχη, επικεφαλείς τμημάτων Logistics, Supply Chain  ή άλλων σχετικών τμημάτων
 3. EMLog: Strategic Management.  Απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη, CEOs, General Managers, Supply Chain Directors.

 

 • Τι προετοιμασία απαιτείται για την πιστοποίηση;

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση είναι ανεξάρτητες από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μέθοδο προετοιμασίας επιλέξουν οι υποψήφιοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προτύπων.

Οι υποψήφιοι, για την ολοκληρωμένη προετοιμασία τους, μπορούν να αποταθούν στους κάτωθι εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στα πρότυπα ELAQF: Projectyou και Beyond the Best (dpapasot@otenet.gr).

 

 • Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης;

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι:

EJLog: €350

ESLog: €420

Το κόστος των εξετάσεων περιλαμβάνει ΦΠΑ, προκαταβάλλεται πριν την πρώτη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις και καλύπτει την συμμετοχή του υποψηφίου στο σύνολο των απαιτούμενων modules για κάθε επίπεδο, είτε σε μία, είτε σε περισσότερες εξεταστικές περιόδους (έως 3 διαδοχικές).

 

 • Υπάρχει προσφορά για ομαδική υποψηφιότητα στις εξετάσεις πιστοποίησης;

Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδας [ILME], στο πλαίσιο της προώθησης της Πιστοποίησης ELA στην Ελληνική αγορά, προσφέρει στις εταιρείες – μέλη του τις παρακάτω εκπτώσεις στα εξέταστρα (τελικές τιμές με ΦΠΑ):

 • 6 έως 10 υποψήφιοι από την ίδια εταιρεία συμμετέχουν στις εξετάσεις με έκπτωση 6%

(για EJLog €330 ανά υποψήφιο, για ESLog €395 ανά υποψήφιο)

 • άνω των 10 υποψήφιοι από την ίδια εταιρεία συμμετέχουν στις εξετάσεις με έκπτωση 12%

(για EJLog €300 ανά υποψήφιο, για ESLog €370 ανά υποψήφιο)

 

 • Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής σε επαναληπτικές εξετάσεις σε περίπτωση αποτυχίας;

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χρειαστεί να επαναλάβει τις εξετάσεις σε κάποιο ή κάποια από τα modules, το κόστος συμμετοχής του στις επαναληπτικές εξετάσεις είναι €70/module. Υπενθυμίζεται ότι η πιστοποίηση στα δυο πρώτα επίπεδα EJLog και ESLog μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρεις [3] διαδοχικές εξεταστικές περιόδους.

 

 • Πλήρωσα τη συμμετοχή μου, αλλά εκτάκτως δεν προσήλθα στις εξετάσεις. Τι θα συμβεί με το δικαίωμα συμμετοχής μου;

Εάν ο υποψήφιος πληρώσει και εκτάκτως δεν προσέλθει στις εξετάσεις, διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει την αίτηση συμμετοχής του την επόμενη εξεταστική περίοδο χωρίς επιπλέον κόστος. Σε αυτήν την περίπτωση η πιστοποίηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρεις [3] διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, εκ των οποίων η πρώτη είναι η περίοδος στην οποία συμμετείχε ο υποψήφιος για πρώτη φορά στις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: ilme-ecl@ilme.gr