Το ΙLME (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού προϊόντος Logistics και την ανάδειξη του logistics management στο Εμπόριο, την Βιομηχανία και την Δημόσια Διοίκηση.

Το ΔΣ αποτελείται από 11 τακτικά μέλη και  5 αναπληρωματικά μέλη.

Διοικητικό Συμβούλιο

To Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) ιδρύθηκε το 1994 από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Σιφνιώτη, Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος διέβλεψε  πολύ νωρίς το αναπτυξιακό δυναμικό του κλάδου,  όπως και την ανάγκη υποστήριξης και  αναβάθμισης των επαγγελματιών του χώρου προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.   Στο πλαίσιο αυτό,  το ILME έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με το European Logistics Association (ELA), τον  κορυφαίο οργανισμό Logistics στην Ευρώπη, τον οποίο και εκπροσωπεί επίσημα στη χώρα μας.

Το ILME είναι  full member του ELA με ενεργή και δυναμική συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια, στις επισκέψεις εργασίας σε εμπορευματικά, διαμετακομιστικά κέντρα (logistics cities), στην αξιολόγηση των ELA AWARDS καθώς και στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης των logisticians ( ECBL).   Ο τέως πρόεδρος του ILME, κ. Ιωάννης Κονετάς, ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του ELA για την πολυετή εποικοδομητική προσφορά του στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων του ELA-HILME.  Ο κ. Σπύρος Ολύμπιος, πρόεδρος του ILME, εξελέγη πρόσφατα μέλος του Διοικητικού  Συμβούλιου του  ELA (European Logistics Association), ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπείται από αντίστοιχους οργανισμούς σε 30 χώρες στην Ευρώπη.

Το ILME είναι επίσης σε συνεργασία με το Logistics Association  της Κρήτης (LAC)  και το Cyprus Logistics Association(CLA).