Η κρίση που έχει πλήξει την Ελλάδα, και που όμοια της δεν έχει νοιώσει ο σύγχρονος κόσμος τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε σημαντικό έλλειμμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης για ότι εχει να κάνει με κάθε τι ελληνικό η σχετιζόμενο με την Ελλάδα εν γένει. Η Ελλάδα όμως, διαθέτει τις ικανότητες αλλά και τις δυνατότητες για να ανατρέψει αυτό το αρνητικό κλίμα.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις ικανότητες των πιο έμπειρων επαγγελματιών του χώρου, αλλά και τις φρέσκιες ιδέες και την προθυμία των νεότερων επαγγελματιών, στόχος είναι η ανάδειξη του κλάδου αυτού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χωρίς όμως να κρύβουμε τα προβλήματα που εχει δημιουργήσει η παρατεταμένη κρίση.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση του Logistician σε επίπεδο top management της εταιρικής ιεραρχίας μέσα από την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου του Logistician στην πορεία μιας επιχείρησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι δράσεις που έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε αφορούν τα πεδία αυτά, και συνεχίζουν να αναπτύσσονται συνεχώς με νέες ιδέες, βασιζόμενοι στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά καθώς όλα τα μέλη ΔΣ είναι ενεργοί επαγγελματίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η προσπάθειά μας εστιάζεται στο να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος κατανοώντας τις δύσκολες εποχές που βιώνει η χώρα μας και έχει επηρεάσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες μας επισκεφθείτε τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ.