–          Δυνατότητα εκπαίδευσης νεότερων logisticians από πιο έμπειρους επαγγελματίες του χώρου μέσω του προγράμματος Coaching– Mentoring

–          Δυνατότητα επαγελματικής δικτύωσης μέσω των θεματικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Up Greek Logistics σε τακτά χρονικά διαστήματα

–          Δυνατότητα ενημέρωσης για δυνατές ελληνικές εταιρείες ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω παρουσίασης των εταιρειών στις θεματικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την πρωτοβουλία Up Greek Logistics

–          Δυνατότητα παρουσίασης καινοτόμων ιδεών/projects στις θεματικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την πρωτοβουλία Up Greek Logistics

–          Δυνατότητα Ευρωπαϊκής προβολής καινοτόμων ιδεών/projects μέσω συμμετοχής στην ετήσια διοργάνωση του European Award for Logistics Excellence

–          Δυνατότητα πιστοποίησης μέσω του European Logistics Association (ELA Certification)