Θα θέλατε να πιστοποιηθείτε κατά ELA με βάση τα πρότυπα ELAQF αλλά θα θέλατε να γνωρίζετε για ποιο επίπεδο αξιολόγησης είστε έτοιμοι. Ή θέλετε να αλλάξετε σταδιοδρομία, οπότε να προετοιμαστείτε για αυτήν με κάποια μαθήματα, αλλά θα θέλατε να γνωρίζετε σε ποιους επιμέρους τομείς του Supply Chain πρέπει να εστιάσετε. Για τον σκοπό αυτό ο ELA ανέπτυξε ένα εργαλείο  online, χωρίς χρέωση, ανοικτό προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο, και το ονόμασε “Mind the Gap“.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή με βάση την εμπειρία σας και τους στόχους σας.  Μετά την ολοκλήρωση του τεστ, θα δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να προγραμματίσετε την εκπαίδευση και να προετοιμαστείτε για την πιστοποίηση.

Το τεστ είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση www.elalog.net.