Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης ELA στις 08/02/2020

A’ Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2020

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019

To ILME ανακοινώνει ότι ο πρώτος κύκλος εξετάσεων 2020 για την Πιστοποίηση ELA θα πραγματοποιηθεί στις 8/22 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για αιτήσεις συμμετοχής στον α’ κύκλο Πιστοποίησης ELA 2020, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και στείλουν ηλεκτρονικά έως τις 24 Ιανουαρίου, το παρακάτω έντυπο:

HILME – Application form ELA Cert – 2020.02

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων.

 

Συμπληρώστε την αίτησή σας έως τις 24/01/2020 και λάβετε μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης ELA στις 08/02/2020!

Το ILME, ως ενεργό μέλος και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics [ELA] στην Ελλάδα, προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης του διεθνώς αναγνωρισμένου τίτλου επαγγελματικής πιστοποίησης Logistics που προσφέρει ο ELA.  Το πρόγραμμα πιστοποίησης βασίζεται στα πρότυπα ικανοτήτων ELAQF, και στοχεύει στη διαμόρφωση διακρατικά εναρμονισμένων προσόντων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ενώ η πιστοποίηση ELA στοχεύει αποκλειστικά στην αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας των υποψηφίων στελεχών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους που θα βρουν εδώ έως τις 24/01/2020, ώστε να λάβουν μέρος στον Α’ κύκλο εξετάσεων στις 08/02/2020 για την Πιστοποίηση στα επίπεδα EJLog και ESLog.

Κατεβάστε την αίτηση.