Λαιζηνού Βασιλική

Μέλος Δ.Σ. & Μέλος επιτροπής ILME ECL

Η Βασιλική Λαιζηνού έχει πολυετή εμπειρία ως Διευθύντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Συστημάτων Ποιότητας σε μεγάλες Ελληνικές βιομηχανίες. Απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, με μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Imperial College Management School του Λονδίνου, έχει διατελέσει για 2ετία μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΕΒΤ, εκπροσωπώντας την εταιρεία ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ. Είναι μέλος ΔΣ του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος (ILME) από το 2013, μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πιστοποίησης Logistics (ECBL) από το 2016, και επικεφαλής του Κέντρου Πιστοποίησης European Logistics Association (ELA) στην Ελλάδα.
Έχει συμμετάσχει σε έργα υλοποίησης ERP, με ηγετικό ρόλο σε έργα υλοποίησης εφαρμογών MRP II / WMS καθώς και επιχειρησιακής ανάλυσης για τον σχεδιασμό πόρων, τον προγραμματισμό παραγωγής / αποθεμάτων και τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης σε επιχειρήσεις των κλάδων λιανικής, τροφίμων, ΑΠΕ, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα μέσω καθιέρωσης κατάλληλων διαδικασιών / KPIs.
Σήμερα δραστηριοποιείται ως Business Development Manager στην νεοσύστατη εταιρεία Whisco Consultants Inc., η οποία αναλαμβάνει μεγάλα έργα βελτιστοποίησης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Sales and Operations Planning | S&OP) κυρίως μέσω της πλατφόρμας DELMIA Quintiq της Dassault Systèmes.