Σαλίμπας Φίλιππος

Ταμίας

O Φίλιππος – Πέτρος – Δημήτριος Σαλίμπας γεννήθηκε στην Αθήνα.

Πήρε Πτυχίο Χημείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1980), M.Sc. (Χημείας) από το University of Natal (1983) και ΜΒΑ από το University of South Africa (1990).

Επαγγελματίας με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων, με μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, των προμηθειών και της λειτουργίας καθώς και με πολύτιμες γνώσεις στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση έργων, πόρων και προσωπικού.

Εργάστηκε στην Νότιο Αφρική (1981 – 1993) ως Υπεύθυνος Παραγωγής σε εργοστάσια διαφόρων κλάδων και επέστρεψε στην Ελλάδα όπου επί έξι χρόνια εργάστηκε ως Διευθυντής Εργοστασίου & Λειτουργίας σε διάφορους παραγωγικούς τομείς.

Το 1999 εισήλθε στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως Διευθυντής Logistics σε εταιρείες Λιανεμπορίου (DIA & MARKET IN). Παρέμεινε σε αυτό τον κλάδο μέχρι το 2016, οπότε και ανέλαβε την θέση του Διευθυντή Λειτουργίας σε μία φιλανθρωπική ΜΚΟ (Κάριτας Αθήνας).

Από τον Φεβρουάριο 2020 επέστρεψε στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναλαμβάνοντας την θέση του Υπεύθυνου Αποθήκης στην 3PL εταιρεία SARMED LOGISTICS.

Είναι μέλος του ΙΛΜΕ από το 1999 και μέλος του Δ.Σ. από το 2013. Ανέλαβε την θέση του Ταμία του ΔΣ από το 2016. Συμμετέχει στην επιτροπή Πιστοποίησης του ΔΣ του ΙΛΜΕ.