ΤΟ ILME ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑΤΙ “U CAN DO IT!”

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την περίοδο 2013-2014 η Randstad Hellas παρουσιάζει το πρόγραμμα “U CAN DO IT!”.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και νέους έως 23 ετών και είναι δομημένο σε τρία σεμινάρια με θέμα τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας και τα εργαλεία αναζήτησης εργασίας.

Αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους νέους ότι μπορούν να επιτύχουν στον επαγγελματικό στίβο παρά τις συνεχείς προκλήσεις που βιώνουμε στις μέρες μας.

Πιστεύοντας πως το αύριο είναι άμεσα συνυφασμένο με την πρόοδο και τις ευκαιρίες που δίδονται στην νεολαία, το ILME στηρίζει αυτή την προσπάθεια και προσφέρει την δυνατότητα στα νεότερα μέλη καθώς και στα παιδιά των μελών μας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δωρεάν.