Δομή / Κόστος Εξετάσεων EJLog/ESLog

Τα επίπεδα EJLog και ESLog αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις, που αποτελούνται από 20 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και 4 σύντομες ανοικτές ερωτήσεις ανά θεματική ενότητα και μια συνέντευξη ή γραπτό case study ανά επίπεδο πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις στην Ελλάδα για τα επίπεδα EJLog και ESLog πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως.

Για την Πιστοποίηση στο επίπεδο EJLog, απαιτούνται 5 θεματικές ενότητες, εκ των οποίων οι 3 είναι υποχρεωτικές και οι 2 κατ’ επιλογήν.

Για την Πιστοποίηση στο επίπεδο ESLog απαιτούνται 6 θεματικές ενότητες, εκ των οποίων οι 4 είναι υποχρεωτικές και οι 2 κατ’ επιλογήν.

Στο επίπεδο πιστοποίησης EJLog, οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ στο επίπεδο ESLog οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι για τα δυο πρώτα επίπεδα EJLog και ESLog μπορούν να κατοχυρώσουν τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες και να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση το πολύ σε 6 διαδοχικές εξεταστικές περιόδους.

Το κόστος των εξετάστρων διαμορφώνεται ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής:

  1. Εφάπαξ καταβολή εξετάστρων
  2. Τμηματική καταβολή εξετάστρων ανά module.

Σε κάθε περίπτωση, για την επαναληπτική συμμετοχή στις εξετάσεις το κόστος διαμορφώνεται ανά θεματική ενότητα (module).

Οι τιμές εξετάστρων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Πίνακας 1: Εξέταστρα Πιστοποίησης ELA, επίπεδα EJLog, ESLog

Τρόπος πληρωμής Μέλη ILME Μη μέλη ILME
EJLog εφάπαξ καταβολή € 350 € 400
ESLog εφάπαξ καταβολή € 420 € 470
Τμηματική καταβολή εξετάστρων EJLog/ESLog € 75/module € 85/module
Επαναληπτική συμμετοχή € 50 για συμμετοχή σε 1 θεματική ενότητα
€ 30/module για συμμετοχή στην 2η, 3η, κ.λπ. θεματικές ενότητες

Το κόστος των εξετάσεων με εφάπαξ καταβολή, προκαταβάλλεται πριν από την πρώτη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις και καλύπτει την πρώτη συμμετοχή του υποψηφίου στο σύνολο των απαιτούμενων modules για κάθε επίπεδο είτε σε μια είτε σε περισσότερες εξεταστικές περιόδους [μέχρι 6 διαδοχικές].

 

Το επίπεδο EMLog αξιολογείται με εκπόνηση μελέτης και παρουσίαση Supply Chain Project στρατηγικής σημασίας.

Για λεπτομέρειες, μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα που θα βρείτε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email ilme-ecl@ilme.gr