Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης ELA στις 20/06/2020

B’ Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2020

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

To ILME ανακοινώνει ότι ο δεύτερος κύκλος εξετάσεων 2020 για την Πιστοποίηση ELA θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου (γραπτές εξετάσεις) και 4 Ιουλίου 2020 (συνέντευξη) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για αιτήσεις συμμετοχής στον β’ κύκλο Πιστοποίησης ELA 2020, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και στείλουν ηλεκτρονικά έως τις 07 Ιουνίου, το παρακάτω έντυπο:

HILME – Application form ELA Cert – 2020.06

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων.