Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης ELA

B’ Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2021

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021

To ILME ανακοινώνει ότι ο Β’ κύκλος εξετάσεων 2021 για την Πιστοποίηση ELA θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου (γραπτές εξετάσεις) και 10 Ιουλίου [1] (συνέντευξη), μέσω διαδικτύου (online).

Για αιτήσεις συμμετοχής στον B’ κύκλο Πιστοποίησης ELA 2021, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και στείλουν ηλεκτρονικά έως τις 10 Ιουνίου, το παρακάτω έντυπο:

HILME – Application form ELA Cert – 2021.06

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση του τρόπου διεξαγωγής και του προγράμματος των εξετάσεων.

[1] Η ημερομηνία των συνεντεύξεων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε συνεννόηση με τους υποψηφίους.