Τοποθέτηση στη Μελέτη του ΣΕΒ από το ΔΣ του ILME

Η μελέτη του ΣΕΒ για τα Ελληνικά Logistics είναι μια ακόμα επισήμανση της σημασίας των Logistics τόσο ως ενός σημαντικού τομέα παραγωγής ΑΕΠ όσο και ενός καταλύτη για την αύξηση του ΑΕΠ σε άλλους κλάδους.

Η ανάδειξη της σημασίας της ένταξης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι επίσης στα θετικά της έκθεσης.

Η τεχνολογία είναι πράγματι εδώ, σε πολλές περιπτώσεις Ελληνική, προσθέτοντας επιπλέον ποσοστά στο ΑΕΠ της χώρας, και μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι περισσότερες εταιρείες – μέλη μας χρησιμοποιούν ήδη πολλές από τις τεχνολογικές λύσεις που αναφέρει η μελέτη, αλλά και άλλες που δεν αναφέρει.

Το βασικό ζητούμενο όμως είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κατανοητές και χρήσιμες τις τεχνολογικές δυνατότητες στις πολλές μικρές εταιρείες που πασχίζουν να επιβιώσουν, ενώ η τεχνολογία τούς είναι ξένη.

Η γνώση, παράλληλα με την εκπαίδευση και την εξοικείωση είναι η δική μας απάντηση.

Επιπλέον ζητούμενο είναι το πώς η Κεντρική Διοίκηση θα διευκολύνει αυτή τη μετάβαση τόσο με τη μορφή κινήτρων εκσυγχρονισμού όσο και με τη μορφή της αναγκαίας διοικητικής μεταρρύθμισης, που θα βοηθήσουν όλους να κάνουν αποτελεσματικότερα τη δουλειά τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ILME προσπαθεί να επιτύχει αυτή ακριβώς τη σύζευξη του ανθρώπινου παράγοντα και της τεχνολογίας, που είναι ο βέλτιστος δρόμος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της προόδου.

Για περισσότερα σας καλούμε να γραφτείτε στο newsletter του ILME εδώ, καθώς και να εγγραφείτε μέλος μας εδώ.

 

Εκ μέρους του ΔΣ

Κωνσταντίνος Χανιώτης

Πρόεδρος ILME